สัญญายกให้ โอนรถยกเว้นค่าธรรมเนียม

สัญญายกให้ คืออะไร

     สัญญายกให้ คือ สัญญาที่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ประสงค์ที่จะโอนรถของตนให้ทายาท หรือคนในครอบครัว ที่ใช้นามสกุลเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นบุตร บิดา มารดา พี่ชาย น้องสาว (ยืนยันโดยทะเบียนบ้าน) สามี ภรรยา (ยืนยันโดยทะเบียนสมรส) ซึ่งการยกให้กันจะต้องใช้ สัญญายกให้ แทนสัญญาซื้อขาย และหาโหลดค่อนข้างยากวันนี้เราจึงนำมาโพสต์ไว้ให้โหลดกันฟรีๆ

ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน

       ซึ่งข้อดีของการโอนโดยการทำสัญญายกให้นั้นคือการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนแต่อย่างใด แต่หากโอนแบบซื้อขายกันจะต้องค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละ 0.5 พูดง่ายๆก็คือ การทำสัญญายกรถให้ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

สัญญายกให้

เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถให้คนในครอบครัว

      เอกสารอื่นๆที่ต้องใช้ในการโอนรถให้คนในครอบครัวได้แก่
1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริงและสำเนา)
2. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้โอนและผู้รับโอน (ตัวจริงและสำเนา)
3. แบบคำขอโอนและรับโอน (ลงรายละเอียดและลายมือชื่อครบถ้วน)
4. สัญญายกให้ (หาโหลดยากจริงๆ)
5. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงและสำเนา) : กรณีบิดาหรือมารดาโอนให้บุตร
6. สำเนาทะเบียนสมรส : กรณีโอนระหว่างสามีและภรรยา
7. หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง

โหลด สัญญายกให้ ได้ที่นี่

     ท่านสามารถดาวโหลด สัญญายกให้ ในรูปแบบ PDF พร้อมใช้งานตามรูปภาพได้ตามปุ่มด้านล่าง เพื่อนำไปใช้งานกับสำนักงานขนส่งได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Close Menu