เกร็ดความรู้กฎหมาย พื้นฐานต่างๆที่ประชาชนทั่วไปควรทราบ เพื่อเป็นเกราะป้องกันการถูกเอาเปรียบ หรือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้ต้องหาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และยังสามารถแนะนำบุคคลรอบข้างให้ใช้ชีวิตอยู่บนความถูกต้อง ไม่ตกเป็นเหยื่อของสังคม

Close Menu