ทนายอาสา คือ ใคร ?

     หลายคนเวลามีปัญหาเรื่องคดีความส่วนใหญ่แล้วก็จะไปโรงพักเป็นอันดับแรก หากคดีที่ว่าเป็นคดีอาญา เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะจัดการให้ได้ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย แต่หากเรื่องคดีดังกล่าวนั้นเป็นคดีแพ่ง นอกเหนืออำนาจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว เราจะไปปรึกษาใครกันล่ะ คนที่เราสามารถไปปรึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นั่นก็คือ ทนายอาสา นั่นเอง ที่จะช่วยเหลือคุณ

      ทนายอาสา คือ ทนายที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำข้อกฎหมายกับประชาชนที่เดือดร้อน มีข้อสงสัยในข้อกฎหมาย หรือต้องการฟ้องร้องคดีกับคู่กรณีในเรื่องต่างๆ เราสามารถไปพบทนายอาสาได้ที่ศาลทุกศาล ซึ่งทางสภาทนายความจะจัดทนายอาสาไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน และหากต้องการฟ้องร้องคดีแล้วทนายอาสาก็จะสามารถนำเรื่องส่งสภาทนายความเพื่อดูหลักเกณฑ์ในการว่าความคดีต่อไป

ทนายอาสา ติดต่อที่ไหน

       จริงๆแล้ว หากคุณตกเป็นจำเลยในคดีอาญาต่างๆแต่ไม่มีเงินจ้างทนาย หรือไม่รู้จักเพื่อนที่จะมาสู้คดีให้ คุณสามารถร้องขอต่อศาลได้ทันที ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาที่สามารถปรึกษาทนายความ เมื่อเป็นสิทธิทางกฎหมายแล้วนั่นก็แปลว่าไม่มีค่าใช้จ่าย ศาลจะจัดหาทนายให้ท่านตามสิทธิทันที แต่หากท่านไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วสถานที่ท่านจะไปพบทนายฟรีได้นั้นมีดังนี้
1. ศาลอาญา , ศาลแขวง , ศาลจังหวัด , ศาลแพ่งและพาณิชย์ ใกล้บ้านท่าน
2. สำนักงานสภาทนายความประจำจังหวัด ใกล้บ้านท่าน
3.สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา โทร. 02-887-6801-7 
วันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 นาฬิกา วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

หลักเกณฑ์การให้ ทนายอาสา ว่าความฟรี

          แต่หากท่านไม่ได้ตกเป็นจำเลย แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และได้ขอคำปรึกษาข้อกฎหมายจากทนายอาสาซึ่งอยู่ที่ศาลแล้ว หากผู้ที่มาปรึกษาคดีนั้นต้องการความช่วยเหลือจากสภาทนายความ ในการจัดหาทนายมาช่วยเหลือให้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น บุคคลนั้นจะต้องเข้าเงื่อนไข 4 ประการ คือ
1.บุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลยากไร้ ไม่มีรายได้ และ
2.เรื่องดังกล่าวจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
3.บุคคลนั้นจะต้องไม่ประพฤติตนเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
4.ข้อเท็จจริงนั้นสามารถใช้กฎหมายช่วยเหลือได้  เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว สภาทนายความก็จะดำเนินการจัดหาทนายความฟรีให้มาว่าความให้คุณได้ทันที

ความแตกต่างระหว่าง ทนายความ กับ ทนายอาสา

     แม้ว่าจะเป็นทนายเหมือนกันแต่มีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆระหว่างทนายความที่เปิดสำนักงานว่าความ กับทนายอาสา แอดมินจะอธิบายแบบคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจแบบง่ายๆ ความแตกต่างที่ชัดเจนอย่างแรกคือ ทนายความสำนักงาน เราจะต้องเสียเงินในการจ้างให้มาว่าความให้เรา เนื่องจากทนายนั้นไม่มีเงินเดือน รายได้มาจากลูกความเท่านั้น ส่วนทนายอาสานั้นได้รับเงินจากสภาทนายความในการว่าความในลูกความ เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ทนายอาสาจะไม่เข้าข้างคุณหากคุณเป็นฝ่ายผิด หรือเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะทนายอาสาจะว่าความให้คุณเมื่อคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่านั้น หรือคุณตกเป็นจำเลยในคดีอาญา ซึ่งทนายอาสาจะช่วยอัยการและศาลค้นหาความจริงว่าคุณผิดจริงหรือไม่

     ส่วนทนายความสำนักงานนั้น จะรับว่าความคดีทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ เนื่องจากลูกความเป็นผู้ว่าจ้าง เมื่อทนายรับเงินจากลูกความ เป็นธรรมดาที่ทนายจะนำข้อกฎหมายที่ทำให้ลูกความได้เปรียบ หรือการดำเนินการต่างๆทางกฎหมาย ย่อมมีการเอื้อประโยชน์และความได้เปรียบให้แก่ลูกความไม่มากก็น้อย แต่ทั้งนี้ก็จะต้องอยู่ในข้อกฎหมายและครรลองคลองธรรม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคดีมรดกก็เป็นคดีที่ต้องใช้ทนายความในการดำเนินการให้เกิดความยุติธรรม

มารู้จักกับ “ทนายความ” ชื่อดังในโซเชียลกันเถอะ

Presented by W88 Casino